The long-term weather forecast for Sunny Beach (Slantschev Brjag) .This is the most complete weather forecast for the next 14 days. Of course the expectation for the second week can change considerably, but if you follow it daily, you will get a feeling of development and therefore the uncertainty. Dry, sunny, rain and wind, all weather information can be found here.

Долгосрочный прогноз погоды в Солнечном Берегу (Сланцев-Бряг). Это самый полный прогноз погоды в течение следующих 14 дней. Конечно, ожидание второй недели может значительно измениться, но если вы будете следовать этому ежедневно, вы получите ощущение развития и, следовательно, неопределенность. Сухой, солнечный, дождь и ветер, всю информацию о погоде можно найти здесь.

De lange termijn weersverwachting voor Zonnestrand (Slantschev Brjag).Dit is de meeste complete weersverwachting voor de komende 14 dagen. Natuurlijk kan de verwachting voor de tweede week nog behoorlijk veranderen, maar als je het dagelijks volgt, krijg je wel een gevoel van de ontwikkeling en dus de onzekerheid. Droog, zonnig, regen en wind, alle weersinformatie vind je hier.

Dag        WeerbeeldMax.   Min.    Hitte indexZonkansNeerslagWind       
 
za 3 nov weericon 18°C 13°C - 50% 0 mm Wind
ONO 3 Bft  
zo 4 nov weericon 18°C 13°C - 80% 0 mm Wind
ONO 3 Bft  
 
ma 5 nov weericon 17°C 12°C - 90% 0 mm Wind
ONO 3 Bft  
di 6 nov weericon 15°C 13°C - 30% 0 mm Wind
NO 3 Bft  
wo 7 nov weericon 15°C 11°C - 60% 0 mm Wind
NO 3 Bft  
do 8 nov weericon 15°C 10°C - 70% 0 mm Wind
O 2 Bft  
vr 9 nov weericon 15°C 10°C - 60% 0 mm Wind
NNO 3 Bft  
 
za 10 nov weericon 14°C 9°C - 60% 0 mm Wind
NNO 3 Bft  
zo 11 nov weericon 14°C 9°C - 50% 0 mm Wind
NO 3 Bft  
 
ma 12 nov weericon 13°C 9°C - 50% 0 mm Wind
N 3 Bft  
di 13 nov weericon 13°C 7°C - 70% 0 mm Wind
N 3 Bft  
wo 14 nov weericon 13°C 7°C - 70% 0 mm Wind
O 2 Bft  
do 15 nov weericon 14°C 8°C - 70% 0 mm Wind
O 3 Bft  
vr 16 nov weericon 14°C 8°C - 70% 0 mm Wind
ONO 3 Bft  

Sunny Beach is a tourist area in Bulgaria to about 35 kilometers north of the city of Burgas. Sunny Beach is a stretch of about 7 kilometers along the coast of the Black Sea. Sunny Beach name is due to the many hours of sunshine that are primarily recorded in the spring and summer.
In the period April to August is generally pleasant weather with very little rainfall and quite a lot of sunshine. In the winter months it is cool and gray. Really cold it is in this part of Bulgaria less rapidly than in the rest of the country.

Солнечный Берег - туристическая зона в Болгарии примерно в 35 км к северу от города Бургас. Солнечный берег протяженностью около 7 километров вдоль побережья Черного моря. Название Солнечного берега связано с часами солнечного света, которые в основном записываются весной и летом.
В период с апреля по август обычно бывает приятная погода с очень небольшим количеством осадков и довольно большим количеством солнечного света. В зимние месяцы он прохладный и серый. Действительно холодно это в этой части Болгарии менее быстро, чем в остальной части страны.

Het Zonnestrand (internationaal: Sunny Beach) is een toeristisch gebied in Bulgarije dat zo'n 35 kilometer ten noorden van de stad Burgas ligt. Het Zonnestrand is een strook van zo'n 7 kilometer langs de kust van de Zwarte Zee. De naam Sunny Beach is te danken aan de vele uren zonneschijn die vooral in het voorjaar en de zomer geregistreerd worden.
In de periode april tot en met augustus is het veelal aangenaam weer met vrij weinig neerslag en vrij veel zonneschijn. In de wintermaanden is het koel en grijs. Echt koud wordt het in dit deel van Bulgarije wat minder snel dan in de rest van het land.

 

Climate figures / Климатические показатели / Klimaatcijfers

The following figures are based on registered long-term weather data are valid for Sunny Beach:

Следующие данные основаны на зарегистрированных долгосрочных метеорологических данных действительны для Солнечного Берега:


De onderstaande cijfers zijn op basis van geregistreerde langjarige weergegevens zijn geldig voor Zonnestrand / Sunny Beach:

 

gemiddelde maximum
temperatuur (°C)

gemiddelde
minimum

temperatuur (°C)
gemiddeld aantal uren zon
per dag
gemiddeld aantal dagen neerslag
per maand
gemiddeld aantal
mm
neerslag
per maand
gemiddelde
zee
temperatuur (°C)
januari 2 -5 2 7 7
februari 4 -3 3 7 7
maart 9 0 4 8 7
april 15 5 6 10 10
mei 21 10 7 9 15
juni 25 12 9 7 20
juli 27 15 10 7 23
augustus 27 14 10 6 24
september 24 12 8 6 22
oktober 18 7 6 6 18
november 10 2 3 8 14
december 4 -3 2 9 10
= 0-5 mm ● = 6-30 mm ● = 31-60 mm ● = 61-100 mm ● = 101-200 mm ● = meer dan 200 mm
 
 

More climate information / Meer klimaatinformatie / Дополнительная информация о климате

Climate figures are useful, but not a complete picture of the climate and the possible weather conditions within a certain period. How big the chance of wintry weather (extreme) heat or hurricanes is often not reflected in figures.
Therefore, we offer monthly useful additional climate information:

 Климатические показатели полезны, но не дают полной картины климата и возможных погодных условий в течение определенного периода. Насколько велика вероятность зимней погоды (экстремального) тепла или ураганов, часто не отражается в цифрах.
Поэтому мы предлагаем ежемесячную полезную дополнительную климатическую информацию:


Klimaatcijfers zijn handig, maar bieden geen totaal beeld van het klimaat en de mogelijke weersomstandigheden binnen een bepaalde periode. Hoe groot de kans op winters weer, (extreme) hitte of orkanen is vind je vaak niet terug in cijfers.
Daarom bieden wij per maand handige extra klimaatinfo:

 

 

kans op
(zeer) warm
w
eer

kans op
winters
weer
kans op
langdurige
neerslag
kans op
orkanen
(cyclonen)
zonzekerheid

UV-index

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
klik hier voor uitleg van de symbolen